Porządek to podstawa, mamy nadzieję że to rozumiesz i dostosujesz się do zaleceń naszego regulaminu. Pamiętaj, że dzięki ogólnym zasadą łatwiej będzie Ci przeglądać ogłoszenia, dodawać nowe oraz wyszukiwać ciekawe oferty.

 

 

Regulamin – chcemiec.com:

 

 1. Twój darmowy portal ogłoszeniowy chcemiec.com, dostepny pod adresem: www.chcemiec.com jest portalem internetowym, dalej określanym w tym regulaminie jako portal.
 2. W przypadku problemów z funkcjonowaniem portalu prosimy o wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Użytkownik w regulaminie rozumiany jest jako osoba korzystająca z portalu. Użytkownik to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
 4. Chcemiec.com to zarówno darmowy portal ogłoszeniowy jak i miejsce gdzie użytkownik ma prawo za darmo pobierać i rozpowszechniać materiały udostępnione w dziale „Pobieranie”.
 5. Poprzez słowo darmowy rozumie się to, że użytkownik ma prawo za darmo dodawać ogłoszenia, korzystać bezpłatnie z portalu (w tym przeszukiwać go), portal nie pobiera prowizji za przeprowadzone transakcje pomiędzy Użytkownikami.
 6. Użytkownik rejestrując się do portalu, oświadcza że zapoznał się z regulaminem i że będzie go przestrzegał.
 7. Użytkownik, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez portal.
 8. Dane gromadzone przez portal będą udostępniane na stronach portalu chcemiec.com, stronach partnerskich oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis.
 9. Portal chcemiec.com nie bierze udziału w transakcjach, a jedynie jest miejscem dającym możliwość przedstawienia informacji o ofertach i użytkownikach którzy je dodali.
 10. Użytkownik który dodaje ogłoszenie, bierze pełną odpowiedzialność za jego treść, oraz za skutki wywołane jego dodaniem w chwili obecnej oraz w przyszłości.
 11. Portal chcemmiec.com nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść ogłoszeń, ich prawdziwość i rzetelność
  2. jakość i legalność towarów, usług w ogłoszeniach
  3. linki ujęte w treści ogłoszenia,
  4. dane użytkowników,
  5. funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego komplikacje,
  6. umieszczanie danych niezgodnych z prawdą,
  7. to do jakich celów zostaną wykorzystane dane zawarte w ogłoszeniach.
  8. brak zainteresowania ogłoszeniem
  9. awarie niezależne od właściciela serwisu, w tym spowodowane atakami np. hakerskimi,
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawarte informacje zawarte na portalu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem zarówno lokalnym jak i międzynarodowym. Treści ogłoszeń niezgodnych z prawem będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przechowywanie na portalu materiałów łamiących prawo polskie lub międzynarodowe jest zabronione. W szczególności materiały łamiące prawo autorskie i patentowe, mające charakter obraźliwy, naruszający obowiązujące normy kulturowe i moralne, obsceniczne, pornograficzne, łamiące prawo do prywatności, nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, bezwyznaniowej itp.
 3. Niedozwolone jest również publikowanie ogłoszeń zawierającej w swej treści towary i usługi takie jak:
  1. materiały pornograficzne;
  2. organy ludzkie, wydzieliny ludzkie;
  3. organy zwierzęce;
  4. zwierzęta zarówno żywe jak i martwe chronione przepisami prawa lokalnego jak i międzynarodowego (w tym gatunki wymierające);
  5. broń i amunicja;
  6. wszelkiego rodzaju oprogramowanie naruszające przepisy prawa lokalnego jak i międzynarodowego, w tym naruszające prawa autorskie, także takie które mogą być narzędziem do nielegalnej działalności w internecie (np. ataki hakerskie);
  7. klucze seryjne, dostępowe, wejściowe sprzedawane bez oryginalnego oprogramowania;
  8. karty dostępowe telewizji satelitarnej;
  9. prace naukowe oraz usługi związane z tworzeniem tych prac;
  10. narkotyki i leki, produkty farmakologiczne (w tym na receptę);
  11. oferty spotkań o charakterze erotycznym itp. np. masaż erotyczny, usługi towarzyskie, reklam osobistych;
  12. akcesoriów i gadżetów erotycznych;
  13. papierosy, tytoń i wyroby związane z tytoniem (w tym e-papierosy);
  14. alkohol;
  15. środki odurzające i substancje o działaniu psychotropowym (w tym dopalacze);
  16. niebezpieczne substancje i środki chemiczne, które mogą zagrażać życiu ludzkiemu lub środowisku (np. kwasy);
  17. systemy piramidowe, systemy marketingowe Multilevel, MLM, systemy prowizyjne
  18. konta na portalach społecznościowych, ogłoszeniowych, forach tematycznych;
  19. ogłoszenia o charakterze konkurencyjnej działalności;
  20. podróbki, kopie, imitacje;
  21. towary pochodzace z działalności przestępczej, w tym z kradzieży;
  22. bilety, karty wstępu, wejściówki sprzedawane po cenie wyższa niż nominalna;
  23. produktów, które nie istnieją;
  24. środki pirotechniczne i materiały wybuchowe;
  25. programy zarobkowe polegające na klikaniu w reklamy, wchodzenie na strony internetowe, czytanie e-maile itp.;
  26. towary niebezpieczne dla zdrowia i życia;
  27. informacji i towarów, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich;
  28. ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich;
 1. Zabronione jest publikowanie:
  1. wielokrotnie ogłoszenia tej samej treści
  2. ogłoszeń innej osoby lub firmy
  3. ogłoszeń niespójnych i bezsensownych np. tylko za pomocą słów kluczowych
  4. używanie dużej ilości wykrzykników, gwiazdek i innych sposobów, świadczących o próbach sztucznego przyciągania uwagi;
  5. ogłoszenia mających tylko za zadanie zwabienie użytkowników na daną stronę internetową lub ogłoszenia mającego na celu zachęcanie do wysyłanie wiadomości e-mail np. celem przechwycenia adresu e-mail.
 2. W przypadku publikowania ofert pracy wymagane jest podanie minimum:
  1. nazwy firmy oraz zakresu jej działalności
  2. minimalne wymagania dla kandydata
  3. charakter oferowanej pracy i zakres obowiązków
  4. wysokość wynagrodzenia
 3. Rezerwujemy sobie prawo do:
  1. usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem i obowiązującym prawem zarówno lokalnym jak i międzynarodowym;
  2. usuwania kont użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu, a charakter ich działań powoduje destabilizację działania serwisu, jest niezgodny z prawem itp.
  3. zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny;
  4. czasowego przerwania funkcjonowania portalu;
  5. dodawanie nowych funkcjonalności i innowacji, zmiany wyglądu portalu itp.;
  6. całkowitego zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych;
 4. Stosowanie jakichkolwiek interfejsów API bez zgody administratora, spowoduje zablokowanie aplikacji i użytkowania z niej korzystającego.
 5. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z działaniem portalu chcemiec.com należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do 14 dni od zakończenia emisji ogłoszenia.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres URL ogłoszenia, dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji
  4. W przypadku braku któregoś z elementów powyższego punktu reklamacja nie zostanie rozpatrzona, a użytownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o uzupełnienie tych danych.
  5. Reklamacje będące następstwem nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 6. Polityka ochrony danych osobowych
  1. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych oraz ich przekazywania i przetwarzania zgodnie z przepisami prawa zarówno lokalnego jak i międzynarodowego.
  2. Aby użytkownik miał możliwość korzystania z z usług portalu (dodawanie i przeglądanie ogłoszeń) administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika.
  3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, dzięki której użytkownik korzysta z funkcjonalności portalu, jako podmiot danych osobowych.
  4. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi informacji o nowościach w ofercie portalu i jego funkcjonalności, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  5. Administrator ma prawo blokować i usuwać wiadomości, konta i ogłoszenia użytkowników posiadające cechy spamu, zawierające niedozwolone treści i zagrażające funkcjonowaniu portalu.
 7. W przypadku braku akceptacji regulaminu przez użytkownika ma on obowiązek usunąć ogłoszenia i konta z portalu chcemiec.com
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.