Polityka ochrony danych osobowych

  1. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych oraz ich przekazywania i przetwarzania zgodnie z przepisami prawa zarówno lokalnego jak i międzynarodowego.
  2. Aby użytkownik miał możliwość korzystania z z usług portalu (dodawanie i przeglądanie ogłoszeń) administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika.
  3. Powyższy sposób przetwarzania danych jest zgodny z prawem, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy, dzięki której użytkownik korzysta z funkcjonalności portalu, jako podmiot danych osobowych.
  4. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia administratora do przesyłania użytkownikowi informacji o nowościach w ofercie portalu i jego funkcjonalności, każdorazowo zgodnie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
  5. Administrator ma prawo blokować i usuwać wiadomości, konta i ogłoszenia użytkowników posiadające cechy spamu, zawierające niedozwolone treści i zagrażające funkcjonowaniu portalu.